​Giá vàng​

Giá vàngngày hôm nay

  • Mũi tên màu xanh : thể hiện giá vàng đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
  • Mũi tên màu đỏ : thể hiện giá vàng đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.

(Nguồn: Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn – SJC)

Giá vàng thương hiệu

  • Mũi tên màu xanh : thể hiện giá vàng đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
  • Mũi tên màu đỏ : thể hiện giá vàng đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.

(Nguồn: Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn – SJC)

Biểu đồ giá vàng thế giới

Biểu đồ giá vàng SJC